top of page

蠔豉煲飯仔

蠔豉惹味大家都知~

所以家家戶戶雪櫃內都找到蠔豉蹤跡

但係蠔豉可以點去煮呢?

最新資訊
最新食譜
Search By Tags
Follow Us on
  • Facebook Social Icon
bottom of page