top of page
iStock-691471418 拷貝1.jpg
iStock-691471418 拷貝1.jpg

大棧星星太陽會

各位親愛嘅大棧會員,仰賴各位支持同信任,為咗帶比大家更筍優惠,更多著數,我哋嘅會員制度即將迎來重大改制,即刻加入全新「星星太陽會」啦,記得順便用曬以前嘅積分再享受埋轉會優惠

前往分店轉會前記得
預先下載大棧電子會員卡

新會員制度詳情及轉會優惠歡迎致電客服熱線查詢:3976-3888

前往各門市積分換領及轉會:https://www.hknest.com/shops

大棧
電子會員卡

行動裝置/平板電腦Android

行動裝置/平板電腦IOS

  • 新會員須消費滿$300或以上

  • 現有大棧會員可到分店申請入會

  • 新會員須消費滿$5000或以上

  • 現有大棧會員
    購物累計超$10000

    可成為太陽會員

星章換領產品 6月_太陽.png

*本公司保留最終決策權及更改此會員証條款之權利,而不作另行通知

bottom of page